Jak często należy legalizować wagę?

W przemyśle i w użytku prywatnym - wagi stosujemy zawsze i wszędzie w najróżniejszych celach. Jednak niezależnie od przeznaczenia zawsze zależy nam na otrzymaniu w 100% precyzyjnego wyniku. Aby mieć pewność, że to właśnie on został zaprezentowany na skali czy wyświetlaczu należy sprawdzić czy urządzenie posiada ważną legalizację. Czym ona jest, czy jest obowiązkowa, jak często należy legalizować wagę, a także gdzie można tego dokonać - na te wszystkie pytania znajdziecie odpowiedzi poniżej.

Czym jest i czy jest obowiązkowa?

Proces legalizacji przyrządu pomiarowego polega na szczegółowym sprawdzeniu czy rzeczywiście spełnia swoje zadanie zgodnie z ustalonymi w ustawie z dnia 11 maja 2001 r. (Prawo o miarach) wymaganiami. Jeżeli tak, otrzymuje odpowiednie poświadczenie. W przeciwieństwie do kalibracji, znanej również jako wzorcowanie, legalizacja jest obowiązkowa zgodnie z wymogami prawnymi - dotyczy to każdego rodzaju wag stosowanych w przemyśle, motoryzacji i kolejnictwie. Oczywiście tych do użytku prywatnego (np. w kuchni) nie trzeba wzorcować.

Jak często?

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 7 stycznia 2008 r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 5, poz.29) wagę należy legalizować co 25 miesięcy, licząc od roku, w którym zostało wyprodukowane urządzenie - producenci powinni przed dopuszczeniem sprzętu do sprzedaży przeprowadzić odpowiednią kalibrację.

Wyjątkiem są sytuacje, gdy miernik zostaje wymieniony na nowy - wówczas ten termin ulega przedłużeniu do 36 miesięcy. Jednocześnie należy pamiętać, że po kalibracji wtórnej (czyli drugim wykonaniu tego procesu) przyrząd pomiarowy jest ważna już tylko 13 miesięcy, więc kolejne zlecanie tej usługi będzie wykonywane częściej, aby utrzymać posiadanie ważnego potwierdzenia prawidłowego działania urządzenia.

Gdzie można dokonać?

Nasza firma specjalizuje się w realizowaniu zleceń na legalizację wag samochodowych, kolejowych i przemysłowych, wykorzystując wzorce posiadające odpowiednie coroczne świadectwa. Szczegóły dotyczące naszej oferty można znaleźć na dedykowanej podstronie.

Zapoznaj się z naszą ofertą: legalizacja wagi.