Legalizacja wag samochodowych, kolejowych i przemysłowych

Potwierdzenie, iż urządzenie jest precyzyjne i dokonuje pomiarów z określoną przez producenta dokładnością nazywa się legalizacją wagi. Pierwsza z nich (tzw. pierwotna) powinna odbyć się jeszcze przed wprowadzeniem urządzenia do obrotu, z reguły przeprowadzana jest przez producenta. Zgodnie jednak z określonymi w ustawie przepisami procedurę tę należy cyklicznie powtarzać. Wykorzystywanie urządzeń, które nie przeszły legalizacji jest prawnie zabronione i może skutkować nałożeniem na firmę wysokich kar finansowych. Obowiązek ten nie dotyczy jedynie wag, które wykorzystywane są do pomocniczych celów wewnątrz firmy.

Okres ważności legalizacji reguluje podstawa prawna: §27 i 28 oraz załącznik nr 6 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 7 stycznia 2008 r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 5, poz.29). Zgodnie z jej postanowieniami wynosi on 25 miesięcy lub 36 miesięcy w przypadku wymiany miernika na nowy – jest to tzw. legalizacja WE.

Nasza firma profesjonalnie przeprowadzi dla Państwa legalizację wagi samochodowej i kolejowej. Oferujemy wynajem odważników do kalibracji w następujących ilościach i masach:

  • 30 ton wzorców 2,5-tonowych,
  • 2,5 tony wzorców po 25 kg.

Wszystkie wykorzystywane przez nas wzorce posiadają świadectwo legalizacji, która odbywa się rokrocznie. Oferujemy także możliwość ich wypożyczenia.

W ramach tej usługi zapewniamy także transport wzorców oraz ich rozładunek wózkiem widłowym lub hydraulicznym dźwigiem samochodowym (HDS). Kadra specjalistów naszej firmy czuwa nad całościowym wykonaniem legalizacji oraz wzorcowania, współpracując z oddziałami Głównego Urzędu Miar na terenie całej Polski. Naszym zadaniem jest zadbanie o warstwę metrologiczną, za pomocą kalibracji oraz kontroli stanu elektroniki i czystości. Formalności to zaś kwestia leżąca po stronie przedstawiciela Głównego Urzędu Miar, którego dowieziemy wprost do siedziby Państwa firmy. W ramach legalizacji WE oferujemy mierniki firmy Rhewa Waagen i Rinstrum.

Galeria