Najpopularniejsze wagi przemysłowe - rodzaje i zastosowanie

Tak naprawdę w każdym zakładzie wykorzystywane są urządzenia odpowiadające za pomiar ciężaru towaru, maszyny, urządzenia czy jakiegokolwiek innego przedmiotu. Jest to istotne z kilku powodów: pozwala lepiej zaplanować prace logistyczne, odmierzyć ilość ładunku niezbędną do produkcji wybranego produktu, a przede wszystkim lepiej określić koszt prac. Jednak, aby wynik był dokładny, a zarazem w pełni legalny niezbędne jest zastosowanie odpowiedniego rodzaju wagi przemysłowej. W tym artykule przedstawiamy podstawowe rozróżnienie, a także wskażemy, który typ jest najpopularniejszy.

Typy wag przemysłowych

Wymieniając rodzaje wag wykorzystywanych w przemyśle skupiamy się przede wszystkim na pięciu grupach:

  • zbiornikowe - zgodnie ze swoją nazwą stosuje się je przede wszystkim do wykonywania pomiarów zbiorników; urządzenia są montowane na powierzchni zbiorników, na bieżąco informując o ilości ładunku wewnątrz,
  • platformowe - posiadają często raczej niewielkie wymiary, stąd też częściej wykorzystywane są wobec paczek czy innych mniejszych towarów,
  • samochodowe - ich zadaniem jest dokonanie pomiaru ciężaru samochodu, wraz ze znajdującym się w nim ładunkiem; najczęściej spotykane na granicach państw, a także autostradach,
  • paletowe - idealne do magazynów i hal logistycznych, gdzie obsługiwane są towary znajdujące się na paletach,
  • kolejowe - montowane na torach pozwalają na weryfikację wagi poszczególnych wagonów stojących, wraz ze znajdujących się w nich materiałów sypkich czy innego rodzaju ładunków.

Który typ jest najczęściej wykorzystywany w przemyśle?

Bez wątpienia w zakładach, jak i poza nimi można spotkać się z wagami samochodowymi. Należy jednak pamiętać, że również i te urządzenia posiadają dodatkowe podgrupy, do których należą modele najazdowe i zagłębinowe. Różnica pomiędzy tymi rozwiązaniami wynika ze sposobu ich montażu, a w rezultacie eksploatacji. Pierwszy typ wymaga zamontowania na powierzchni, wymuszając na pojazdach podjechanie na podwyższoną płytę. W przypadku urządzeń zagłębinowych, urządzenie pomiarowe znajduje się pod ziemią (wymaga wcześniejszego wykonania wykopu), dzięki czemu powierzchnia pozostaje płaska.