Rodzaje wag stosowanych w przemyśle

Właściwe odmierzenie ciężaru poszczególnych towarów czy maszyn jest niezmiernie istotne w każdej gałęzi przemysłu. Dlatego zawsze zwraca się uwagę nie tylko na jakość wagi, ale również jej rodzaj, który powinien być idealnie dopasowany do przeznaczenia. Często częścią wyposażenia każdego zakładu jest kilka typów, ze względu na zróżnicowany charakter realizowanych obowiązków służbowych.

Najczęściej spotykane rodzaje wag przemysłowych

Ze względu na zarówno przeznaczenie, jak i konstrukcję można wyróżnić wagi:

  • platformowe - przeznaczone do towarów i maszyn o bardzo dużym ciężarze (nawet kilkanaście ton), dlatego często spotyka się je w magazynach i centrach logistycznych (przed załadunkiem do pojazdu). Ze względu na wyjątkowo częstą eksploatację bardzo często są to urządzenia mechaniczne, a nie elektroniczne
  • samochodowe - zgodnie ze swoją nazwą tego rodzaju urządzenia wykorzystuje się najczęściej do odmierzania tonażu samochodów osobowych i pojazdów ciężarowych. Ze względu na tak ogromne obciążenie konstrukcja wyróżnia się bardzo dużą wytrzymałością, nawet podczas intensywnego użytkowania. Wykorzystywane przede wszystkim w miejscach, gdzie niezbędna jest kontrola wagi pojazdu, na przykład podczas przejazdu poprzez autostradę, jednak nic nie stoi na przeszkodzie, aby wykorzystać je w celu sprawdzenia ciężaru towaru
  • paletowe - często określane również jako mobilne, ponieważ są stosunkowo lekkie, w związku z czym można przenosić je w miejsce, gdzie są obecnie potrzebne. Urządzenia wykorzystywane są do weryfikacji ciężaru towaru znajdującego się na paletach (najczęściej drewnianych), dlatego spotyka się je w magazynach, centrach spedycyjnych oraz zakładach przemysłowych
  • hakowe - stosowane wobec towarów o niestandardowych kształtach bądź takich, których ciężaru nie można sprawdzić poprzez typ platformowy (z dowolnych powodów). Produkty o dowolnym tonażu - również bardzo wysokim - są zawieszane na haku, umożliwiając odmierzenie wagi
  • kolejowe

Warto pamiętać, że w przypadku każdego rodzaju można wyróżnić jego dwie podstawowe podgrupy:

  • modele z legalizacją - jeżeli towar ma znaleźć się w obrocie handlowym niezbędne jest wykorzystywanie urządzenia, którego dokładność została potwierdzona odpowiednim dokumentem,
  • modele do wewnętrznego użytku - nie wymagają legalizacji, o ile mają wyłącznie ułatwić realizację procesów w zakładzie.