Wagi kolejowe

Tak samo, jak wszystkie wykorzystywane w transporcie pojazdy, również i te poruszające się po szynach podlegają rozmaitym obostrzeniom dotyczącym masy i ilości załadunku. W ustalaniu tych parametrów pomocne mogą być wagi kolejowe, które powszechnie spotkać można na rampach załadunkowych oraz przejściach granicznych.

Najistotniejszym elementem wag kolejowych są stalowe pomosty. Umieszcza się je bezpośrednio na czujnikach tensometrycznych, które podczas ważenia przekazują dane do terminala komputerowego. W użyciu spotkać można zarówno modele statyczne, jak i dynamiczne, które są wygodniejsze, ponieważ nie wymagają odłączania wagonu oraz zatrzymywania całego pociągu.

W zależności od rodzaju wagonów, urządzenia mogą składać się z więcej niż jednego pomostu. Dla zapewnienia mu długoletniej funkcjonalności ważna jest wytrzymałość fundamentu, na którym zostanie zainstalowany, a także dodatkowe zabezpieczenia, takie jak uszczelki, które zapobiegną przedostawaniu się zanieczyszczeń pomiędzy elementy konstrukcyjne.

Tworząc wagi kolejowe dla naszych klientów, dokładamy wszelkich starań, aby umożliwiały one precyzyjne dokonywanie pomiarów i dostosowane były ściśle do stawianych przed nimi wymagań.

Usługi do wag kolejowych:

Galeria