Wzorcowanie wag

Podczas sprawdzania ciężaru pojazdu najważniejszą kwestią jest poprawne, precyzyjne funkcjonowanie sprzętu, ale także świadomość, z jakim błędem pomiaru możemy mieć do czynienia podczas korzystania z danego sprzętu. Prawidłową regulację umożliwia wzorcowanie wag, będące jedną z świadczonych przez nas usług.

Czym jest wzorcowanie wag?

Do działań opisujących ten proces zalicza się przede wszystkim ustalenie maksymalnego zakresu, z jakim możliwa jest pomyłka podczas korzystania ze sprzętu pomiarowego. Używa się do tego odważników, które posiadają sprawdzony, potwierdzony urzędowo ciężar, dzięki któremu można wykonać wzorcowanie. Wraz z długotrwałym działaniem dokładność urządzenia może być coraz mniejsza, dlatego też należy regularnie sprawdzać poprawność jego funkcjonowania.

Jak to się robi?

Do wykonania wzorcowania wag wyznaczane są doświadczone osoby, które będą w stanie pewnie i dokładnie określić stopień odchylenia od normy funkcjonowania sprzętu. Posługujemy się jedynie precyzyjnymi, sprawdzonymi i dopuszczonymi do użytku przez instytucje pomiarowe odważnikami, których równomierne rozłożenie pozwala szczegółowo zbadać błąd pomiaru. Użytkowane wzorce są stawiane na wagę, a wyświetlany wynik porównywany jest z zakładanym ciężarem odważników.

Korzyści z wzorcowania wag

Skorzystanie z tej metody pozwala uzyskać pewność co do sprawności sprzętu i jakości jego działania. Dzięki temu będzie można utrzymać dobry poziom realizowanych usług dla klientów, którzy nie będą mieli podstaw do zgłaszania pretensji w zakresie niewłaściwych wskazań. W przeciwieństwie do legalizacji, której standardy są określone przepisami prawnymi, wykonywanie wzorcowania wag nie jest narzucone przez ustawodawcę żadnym określonym terminem.

Mimo że odgórne przepisy tego nie regulują, warto jest cyklicznie, co najmniej raz w roku takie działanie wykonywać. Konkretny okres regulowany jest przeważnie przez wewnętrzne przepisy firmy i zależny jest z reguły od stopnia eksploatacji sprzętu, który może wpływać na skuteczność dokonywanych pomiarów. W ten sposób można w szybki sposób zaradzić ewentualnym problemom i ustabilizować sprzęt na zakładanym poziomie.