Znaczenie wagi elektronicznej z legalizacją

W sklepach spożywczych, magazynach, centrach spedycyjnych, a także w zakładach produkcyjnych wykorzystuje się towary, o precyzyjnie odmierzonej wadze. Jednak, aby było to możliwe, a także zgodne z prawem, niezbędne jest zastosowanie dedykowanego urządzenia. To właśnie ono zweryfikuje właściwą ilość i wielkość produktu, zgodnie z potrzebami zakładu. Tym urządzeniem jest oczywiście waga elektroniczna z legalizacją, której znaczenie opiszemy w tym artykule, wyjaśniając wszystkie najistotniejsze kwestie.

Czym jest legalizacja?

Na samym początku warto wyjaśnić czym w ogóle jest, w tym kontekście, legalizacja. Otóż jest to dokument wystawiany przez Urząd Miar, który stanowi swego rodzaju potwierdzenie, że waga spełnia określone z góry wymogi dotyczące dokładności i precyzji ważenia. Dokument jest ważny przez wyznaczony czas: 25 miesięcy od roku, w którym zostało wyprodukowane urządzenie. Kwestię jak często należy legalizować wagę opisaliśmy szczegółowo w innym naszym artykule, z którym również warto się zapoznać.

Tabliczka znamionowa, na której znajdują się informacje dotyczące poświadczenia, powinna posiadać następujące oznaczenia:

  • certyfikat UE,
  • znak metrologiczny,
  • numer jednostki notyfikowanej,
  • rok produkcji,
  • klasę dokładności.

Czy potrzebna jest waga elektroniczna z poświadczeniem Urzędu Miar?

Zgodnie z polskim prawem każda waga elektroniczna, która wykorzystywana jest w bezpośrednim obrocie handlowym musi posiadać oficjalne potwierdzenie Urzędu Miar dotyczące poprawności i dokładności jej działania. Dotyczy to zarówno pierwszej legalizacji (pierwotnej), jak i każdej aktualizacji, która musi się odbywać w wyżej wymienionym terminie (ponownej).

Konsekwencje braku legalizacji

Jeżeli wykorzystujemy wagę elektroniczną, która nie posiada odpowiedniego poświadczenia popełniamy przestępstwo, zgodnie z ustawą z dnia 11 maja 2001 r. Oznacza to nałożenie przez Urząd Miar kar finansowych, określanych na podstawie dochodu zakładu oraz innych czynników wymienionych w Prawie o miarach. Mogą zostać nałożone również innego rodzaju obciążenia, szkodliwe zarówno dla samej działalności, jak i wizerunku przedsiębiorstwa.

Zapoznaj się z naszą ofertą: legalizacja.